منو اصلی
راههاي آبي
راههاي آبي

حمل و نقل آبي ايران منحصر به درياهاي شمال و جنوب است كه در جنوب به اقيانوس‌ها و راههاي دريايي جهاني نيز راه پيدا مي‌كند و بنادر ساحلي خليج فارس و درياي عمان مانند بندر امام خميني، خارك، خرمشهر، آبادان، بوشهر، بندرعباس، و شهيد بهشتي (چاه بهار) مي‌توانند كالاهاي خود را به اقصي نقاط جهان حمل كنند.

از جمله اقدامات مؤثري كه به توسعة حمل و نقل دريايي كمك فراوان كرده، ايجاد شركتهاي كشتيراني شامل شركتهاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، كشتيراني ايران و هند، كشتيراني والفجر 8 در جنوب و كشتيراني درياي خزر در شمال است. اين شركتها نقش قابل توجهي در تسهيل جريان كالاهاي تجاري و حمل و نقل بار و مسافر داشته‌اند..

گنجي ، محمدحسن . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 521 * منبع :