منو اصلی
مکتب قلاع اسماعيلي
مكتب قلاع اسماعيلي (نيمه اول سده 7 ق)
قلاع اسماعيلي به ويژه مركز اسماعيلي قهستان ، همواره جايگاه دانشمندان و محل تحقيق و پژوهش و مأمن انديشمنداني چون بابا افضل (ه م) بود و به طور كلي پناهگاه دانشمنداني كه در پي ويراني خراسان پناه مي‌جستند . متفكري سرشناسي چون خواجه نصيرالدين طوسي 30 سال از بهترين دوران عمر خود- يعني 27 تا 57سالگي (624تا 654ق/ 1227-1256م) – را در قهستان و الموت مي‌گذراند و اخلاق ناصري و اخلاق محتشمي را به نانم ناصرالدين عبد الرحيم بن ابي منصور ، محتشم قهستان مي‌نويسد (ح633ق/1236م) و آنگاه به الموت مي‌رود و تا هنگام سقوط اين قلعه در آنجا مي‌ماند و آثار حكمي خود را در اين جايگاه به رشته تحرير درمي‌آورد. حكايت فضل و دانش برخي از حاكمان اسماعيلي و تصانيف آنان و غريب نوازي و دانشمند پروريشان ، امري است كه دوستانشان و دشمنانشان از آن سخن گفته‌اند.
دادبه ، اصغر . ” مدخل ايران “ . دايره المعارف بزرگ اسلامي . زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي . تهران : مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1367- ، جلد 10، ص 617 * منبع :