منو اصلی
مقدمه
مقدمه

هنر معماري اسلامي ايران تداوم هنر و معماري دورة ساساني است كه بدست هنرمندان و معماران ايراني تازه مسلمان با تغييراتي اندك در شكل و محتوي به حيات خوش ادامه داده است . بسياري از عناصر معماري دورة ساساني چون گنبد ، حياط مركزي با ايوان در دورة اسلامي نيز تداوم يافت . از جمله : منار مسجد « سامرا » از برج آتش شهر گور فيروز آباد اقتباس شده است . در شهر سازي دورة خلفا نيز پلان و عناصر شهرهاي دورة ساساني الهام بخش بوده است . در شهر پلان مدوّر بغداد كه زمان خلافت « منصور دوانيقي » دومين خليفة بنياد گذاشته شد ، تاثيرات اصول شهرسازي ساساني به روشني ديده مي‌شود . گر چه از شهر افسانه‌اي بغداد آثار چنداني باقي نمانده است . شهر « رقّه » كه در ساحل راست فرات و 200 كيلومتري شرق « حلب » قرار گرفته ، در قرن دوّم هجري و زمان خلافت « هارون الرشيد » ( 170 تا 193 هـ . ق ) به صورت دژي بنا گرديد . در خرابه‌هاي شهر قديم « رقّه »، قوسهاي دروازه و جناغي طاق نماها ياد آور پنجره‌هاي كور طاق كسري است .

ننامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 153 ـ 152 * منبع :