منو اصلی
سازهاي موسيقي دستگاهي

سازهاي موسيقي دستگاهي

مغني دف و چنگ را ساز ده به آيين خوش نغمه آواز ده  به آيين  خوش نغمه ده  همچنان كه از مقامهاي بيشمار تنها شماري اندك شايستة انتخاب براي موسيقي دستگاهي شدند و هفت دستگاه مشهور را به وجود آوردند ، از ميان سازها نيز برخي را نماد آهنگين آنها ساختند و از جمله چنين‌اند : سه تار ، تار ، سنتور ، كمانچه ، ني و ضرب.

و هفت دستگاه مشهور عبارتند از :

دستگاه شور ، دستگاه سه گاه ، دستگاه چهارگاه ، دستگاه ماهور ، دستگاه همايون ، دستگاه راست پنجگاه و دستگاه نوا .

و پنج آواز مشتق شده از دستگاههاي فوق شامل اينهاست :

آواز ابوعطا ، آواز دشتي ، آواز افشاري ، آواز بيات زند ( ترك ) و آواز بيات اصفهان .

 

نامجو ، عباس . سيماي فرهنگي ايران . تهران : عيلام ، 1378 . ص 339 ـ 338 * منبع :